De kern van de zaak?

De kern van de zaak?

Eindrapport in het kader van de pilot kernbepalingen

Samenvatting

Voor vier pilotgebieden (Friesland, Noord-Limburg, Amsterdam-Amstelland en Rijnmond is nagegaan in hoeverre de systematiek voor de milieuhandhaving die is vastgelegd in de landelijke handhavingstrategie milieu in de praktijk uitvoerbaar is en wordt uitgevoerd, zowel met betrekking tot de strafrechtelijke als bestuurlijke milieuhandhavers. Daarnaast wordt in het onderzoek ingegaan op de knelpunten bij zowel de uitvoerbaarheid van de handhavingsystematiek als bij de praktische uitvoering.

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Milieuhandhaving in retroperspectief
  2. Onderzoeksvragen en -methoden
  3. Pilot Friesland
  4. Pilot Amstelland-Meerlanden
  5. Pilot Rijnmond
  6. Pilot Noord-Limburg
  7. Kwantitatieve analyse
  8. Analyse en oplossingsrichtingen
Literatuur
Bijlagen
Summary

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Ridder, J. de, Struiksma, N.
Organisatie(s):
WODC, Rijksuniversiteit Groningen
Plaats uitgave:
Groningen
Uitgever:
Vakgroep Bestuursrecht en Bestuurskunde, Rijksuniversiteit Groningen
Jaar van uitgave:
2008
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Vakgroep Bestuursrecht en Bestuurskunde, Rijkuniversiteit Groningen
Telefoon:
050 3635674
Fax:
050 3637250

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie pilots samenwerking bestuursrecht en strafrecht bij milieuhandhaving
Projectnummer:
1478
Operationele status:
Afgerond