Evaluatie PMJ-systeem

Civiel recht en civiel proces / Civiele keten

Evaluatie PMJ-systeem

Van beleidsneutraal naar beleidsrijk

Samenvatting

Het doel van het PMJ-systeem is om zo betrouwbaar mogelijk prognoses te maken van de instroom van zaken in justitiƫle ketens ten behoeve van de beleidskeuzes en de begroting. Het systeem bestaat uit twee onderdelen (1) een econometrisch model (een verklarend tijdreeksmodel) dat leidt tot beleidsneutrale ramingen en (2) een beleidsrijke kop. In de beleidsrijke kop wordt met name het effect van voorgenomen maatregelen bepaald. In feite gaat het om twee verschillende ramingen met geheel verschillende methodieken, waarvan de uitkomsten bij elkaar worden opgeteld. Deze optelling vormt de prognose voor de capaciteitsbehoefte in de justitiƫle keten in de komende jaren. Dit onderzoek betreft de evaluatie van de PMJ-methodiek. De evaluatie beperkt zich tot de veiligheidsketen en de rechtsbijstand in civiele zaken.

Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. Beleidsneutrale ramingen (het PMJ-model)
  3. Naar beleidsrijke ramingen
  4. Analyse en aanknopingspunten Regioplan
  5. Samenvatting
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Bont, P.F.H., Homburg, G.H.J., Rij, C. van
Organisatie(s):
WODC, Regioplan Beleidsonderzoek
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Regioplan Beleidsonderzoek
Jaar van uitgave:
2009
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Regioplan beleidsonderzoek
Telefoon:
020 5315315
E-mailadres:
info@regioplan.nl
Website:
www.regioplan.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie PMJ Systeem
Projectnummer:
1734
Operationele status:
Afgerond