Evaluatie prognosemodellen justitiële ketens

Staats- en bestuursrecht / Begroting

Evaluatie prognosemodellen justitiële ketens

Civiel en bestuur

Samenvatting

Dit rapport doet verslag van de evaluatie van de Prognosemodellen Justitiële Ketens – Civiel en Bestuur (PMJ-CB) dat SEO in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Justitie heeft uitgevoerd. Het PMJ-CB is een econometrisch verklarings- en voorspelmodel, waarin relaties worden gelegd tussen de instroom van zaken bij de rechter enerzijds en maatschappelijke (demografische en economische) achtergrondfactoren anderzijds. De belangrijkste vraag van de evaluatie was of het PMJ-CB prognosemodel beter geschikt is om de begroting van het ministerie van Justitie te onderbouwen dan de huidige prognosemethode van trendextrapolatie.

Inhoudsopgave

Samenvatting
Executive summary

  1. Inleiding
  2. Meervoudige doelen
  3. Evaluatie theoretische onderbouwing
  4. Evaluatie economische methoden
  5. Conclusie 

Bijlagen
Dankwoord
Literatuurlijst

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Felsö, F., Scheele, D., Bremer, S., Baarsma, B.
Organisatie(s):
WODC, SEO Economisch Onderzoek
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
SEO Economisch onderzoek
Jaar van uitgave:
2006
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
SEO Economisch Onderzoek - Universiteit van Amsterdam
Telefoon:
020 5251630
Fax:
020 5251686
E-mailadres:
secretariaat@seo.nl
Website:
www.seo.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie Prognosemodel Justitiële Ketens PMJ; civiel en Bestuur
Projectnummer:
1461
Operationele status:
Afgerond