Pardon?

Pardon?

Evaluatie van de Regeling afwikkeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet

Samenvatting

Onder bepaalde voorwaarden konden vreemdelingen die onder de oude vreemdelingenwet een asielaanvraag hebben ingediend en nog in Nederland verblijven, een verblijfsvergunning toegekend krijgen. De Regeling is per 1 januari 2009 gesloten. Momenteel worden de laatste werkzaamheden op het terrein van huisvesting, afwikkeling beroepszaken en de financiële afwikkeling afgerond.
Het doel van dit onderzoek is na te gaan of de uitvoering van de Pardonregeling overeenkomstig de vooraf geformuleerde uitgangspunten en randvoorwaarden is verlopen en in hoeverre de resultaten overeen komen met hetgeen vooraf was beoogd. 

Inhoudsopgave

Voorwoord
Afkortingen
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. De Pardonregeling en het bestuursakkoord
  3. Vergunningverlening
  4. Huisvesting en intake in gemeenten
  5. Integratie
  6. Terugkeer
  7. Noodopvang
  8. Conclusie
Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Wijkhuijs, L.J.J., Galloway, A.M., Kromhout, M.H.C., Welle, I.C. van der, Smit, M.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2011
Reeks:
Cahiers 2011-10
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie regeling afwikkeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet (Pardonregeling)
Projectnummer:
1633
Operationele status:
Afgerond