Terroristen in detentie

Terroristen in detentie

evaluatie van de Terroristenafdeling

Samenvatting

De terroristenafdelingen in de Penitentiare Inrichtingen Vught en De Schie zijn in september 2006 in werking getreden om gedetineerden met een terroristische achtergrond, die een mogelijk radicaliserende uitwerking hebben op hun medegedetineerden, op één plaats te kunnen concentreren.
Deze rapportage ist het resultaat van een evaluatieonderzoek van de terroristenafdelingen. De studie betreft zowel een planevaluatie als een procesevaluatie.

Inhoudsopgave

Dankwoord
Afkortingen
Samenvatting

 1. Inleiding
  Deel I. De terroristenafdeling in theorie
 2. Beleidsproces
 3. Beleidstheorie
 4. Toetsing van de beleidstheorie
  Deel II. De terroristenafdeling in de praktijk
 5. Doelgroep
 6. Regime
  Deel III. Conclusie en discussie
 7. Conclusie en discussie
Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Veldhuis, T.M., Gordijn, E.H., Lindenberg, S.M., Veenstra, R.
Organisatie(s):
RUG - Faculteit Gedrags- & Maatschappijwetenschappen , WODC
Plaats uitgave:
Groningen
Uitgever:
RUG - Faculteit Gedrags- & Maatschappijwetenschappen
Jaar van uitgave:
2010
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Rijksuniversiteit Groningen - Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie TA
Projectnummer:
1908
Operationele status:
Afgerond