Grip op milieuzaken

Grip op milieuzaken

Evaluatie van de strafrechtelijke milieuhandhaving

Samenvatting

De vraag die in dit onderzoek centraal staat is wat de effectiviteit is van het strafrechtelijk milieuhandhavingsarrangement zoals zich dat sinds 2005 heeft ontwikkeld.

Inhoudsopgave

Ten geleide
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. De planevaluatie: het systeem in ontwikkeling
  3. Het systeem op papier
  4. Het systeem in werking
  5. Het systeem beoordeeld
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Ridder, J. de, Struiksma, N., Schol, M.J.
Organisatie(s):
WODC, Rijksuniversiteit Groningen - Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Rijksuniversiteit Groningen - Vakgroep Bestuursrecht en Bestuurskunde
Plaats uitgave:
Groningen
Uitgever:
Vakgroep Bestuursrecht en Bestuurskunde, RU Groningen
Jaar van uitgave:
2009
ISBN:
978-90-367-3859-0
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Vakgroep Bestuursrecht en Bestuurskunde, Rijkuniversiteit Groningen
Telefoon:
050 3635674
Fax:
050 3637250

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie uitvoering milieutaak OM en politie
Projectnummer:
1637
Operationele status:
Afgerond