Ongewenst verklaarde vreemdelingen in de tbs

Straffen en maatregelen / Uitzetting

Ongewenst verklaarde vreemdelingen in de tbs

Samenvatting

Om de kennis te bundelen en de repatriëring te bevorderen is op FPC Veldzicht een voorziening gecreëerd voor ongewenst verklaarde vreemdelingen met een tbs-maatregel. Onderzocht is hoe deze voorziening functioneert. Hierbij is gekeken in hoeverre de verzorging en behandeling adequaat zijn met het oog op repatriëring, in hoeverre langdurig verblijf mogelijk is en of de terugkeer naar het land van herkomst wordt bevorderd. Daarnaast is gekeken naar het proces van ongewenstverklaren.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Managementsamenvatting
Management summary

  1. Inleiding
  2. Tbs-gestelden die ongewenst worden verklaard: proces en aantallen
  3. De voorziening in Veldzicht
  4. Terugkeer naar land van herkomst
  5. Beantwoording onderzoeksvragen en conclusies
Literatuurlijst
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Brink, M., Desain, E.J.P., Koning, C.C.
Organisatie(s):
WODC, Regioplan Beleidsonderzoek
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Regioplan Beleidsonderzoek
Jaar van uitgave:
2008
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 13.636

Bestelinformatie

Adres:
Regioplan beleidsonderzoek
Telefoon:
020 5315315
E-mailadres:
info@regioplan.nl
Website:
www.regioplan.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Voorziening voor tbs-gestelde ongewenste vreemdelingen
Projectnummer:
1567
Operationele status:
Afgerond