De competentie van enkelvoudige kamers in strafzaken verruimd

Civiel recht en civiel proces / Rechterlijke competentie

De competentie van enkelvoudige kamers in strafzaken verruimd

cijfermatige gegevens en ervaringen van de rechtspraktijk

Samenvatting

Bij de wet van 4 juli 2002 (in werking getreden op 12 juli 2002) is de maximumstraf die de politierechter op mag leggen verruimd van 6 maanden naar een jaar. Deze rapportage bevat de evaluatie van de kwantitatieve en kwalitatieve effecten van deze verruiming.

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Aanleiding voor het onderzoek, vraagstelling en methode
  2. Aantallen en typen zaken
  3. Een beeld van de ervaringen en opvattingen uit de rechtspraktijk
  4. De belangrijkste bevindingen
Summary
Literatuur
Bijlage

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Jongste, W.M. de, Decae, R.J.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2010
Reeks:
Cahiers 2010-03
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie verruiming bevoegdheden politierechter
Projectnummer:
1784
Operationele status:
Afgerond