Casemanagement levensdelicten

Civiel recht en civiel proces / Nabestaanden

Casemanagement levensdelicten

Een evaluatie van het project 'Voorzieningen voor nabestaanden van slachtoffers van levensdelicten' van Slachtofferhulp Nederland over de periode 2008 to 2010

Samenvatting

De ‘voorziening nabestaanden’ is vooralsnog een project voor drie jaar met als doel het verbeteren van de dienstverlening van Slachtofferhulp Nederland (SHN) aan nabestaanden van slachtoffers van moord en doodslag. Het project betreft het instellen van casemanagers voor nabestaanden van slachtoffers van moord en doodslag bij SHN. De casemanager draagt zorg voor de begeleiding, de zaakwaarneming en de juridische advisering van nabestaanden van slachtoffers van moord en doodslag. Sinds kort zijn in drie van de zes regio’s van SHN casemanagers werkzaam (het betreft de SHN-regio’s Drente/Friesland/Groningen, Haaglanden en West Brabant/Zeeland/Rotterdam). Het onderzoek bestaat uit twee delen. In dit onderzoeksdeel wordt de projectorganisatie geëvalueerd. Het andere deel gaat inhoudelijk in op de behoeften en problemen van de nabestaanden, de ontwikkelingen daarin over de tijd gezien en de wijze waarop de casemanagers hulp en ondersteuning hebben geboden (Zie link bij: Meer informatie).

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Inleiding
  2. Opzet en uitvoering van het evaluatieonderzoek
  3. Resultaten
  4. Samenvatting en conclusies
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Wijk, A. van, Leiden, I. van, Ferwerda, H.
Organisatie(s):
Bureau Beke , WODC
Plaats uitgave:
Arnhem
Uitgever:
Bureau Beke
Jaar van uitgave:
2012
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Bureau Beke
Telefoon:
026 4438619
Fax:
026 4422812
E-mailadres:
info@beke.nl
Website:
www.beke.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie voorziening nabestaanden
Projectnummer:
1596
Operationele status:
Afgerond