Stimulerende zaken opgespoord

Criminaliteit en delicten / Doping

Stimulerende zaken opgespoord

Evaluatie wetswijziging bestrijding doping in de sport

Samenvatting

Evaluatie van de wijziging van de Wet op de geneesmiddelenvoorziening en de Wet op de economische delicten in verband net de aanwijzing als economisch delict van illegale handel in geneesmiddelen, zulks mede ter verbetering van de bestrijding van doping in de sport. Onderzocht is of sinds de wetswijziging de aanpak van de illegale handel en van de productie van dopingmiddelen is verbeterd.

Inhoudsopgave

Lijst met afkortingen
Summary
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Onderzoek
  3. Dopinghandel: stand van zaken
  4. Dopingzaken
  5. Conclusies

Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Snippe, J., Ogier, C., Naayer, H., Bieleman, B.
Organisatie(s):
WODC, Intraval
Plaats uitgave:
Groningen/Rotterdam
Uitgever:
Intraval
Jaar van uitgave:
2005
ISBN:
90-77115-67-6
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 13.287

Bestelinformatie

Adres:
Intraval, Bureau voor onderzoek en advies
Telefoon:
050 3134052
Fax:
050 3127526
E-mailadres:
info@intraval.nl
Website:
www.intraval.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie Wet op Geneesmiddelenvoorziening tav handel in dopinggeduide middelen
Onderzoeker(s):
Bieleman, B.
Projectnummer:
1134
Operationele status:
Afgerond