Evaluatie De Geschillencommissie 2009

Strafrecht en strafproces / Klachtrecht

Evaluatie De Geschillencommissie 2009

Samenvatting

Het is wettelijk verplicht dat een organisatie die structureel subsidie ontvangt van het Rijk eens in de vijf jaar wordt geƫvalueerd. De laatste evaluatie van De Geschillencommissie is in 2002 uitgevoerd. De doelstellingen van De Geschillencommissie zijn: het beslechten van consumentengeschillen op een snelle, goedkope, eenvoudige en goede wijze. Deze evaluatie geeft antwoord op de volgende vragen:

  1. In welke mate biedt De Geschillencommissie een toegankelijke vorm van geschilafdoening?
  2. Wat is de kwaliteit van de geschilafdoening door De Geschillencommissie?
  3. Welke positie bekleedt De Geschillencommissie in de Nederlandse samenleving?

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. De Geschillencommissie
  3. Toegankelijkheid: vraag en aanbod
  4. Toegankelijkheid: kosten
  5. Kwaliteit
  6. Positie in de samenleving
  7. Conclusies
Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Klapwijk, A., Voert, M. ter
Organisatie(s):
WODC, Veldkamp Marktonderzoek bv
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom Juridische uitgevers
Jaar van uitgave:
2009
ISBN:
978-90-8974-202-5
Reeks:
Onderzoek en beleid 278
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Boom Distributiecentrum
Telefoon:
+31 (0)522-237555
Fax:
+31 (0)522-253864
E-mailadres:
budh@boomdistributiecentrum.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatieonderzoek Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC)
Onderzoeker(s):
Klapwijk, A.
Projectnummer:
1708
Operationele status:
Afgerond