Schadevoorziening bij brand- en bouwveiligheid

Schadevoorziening bij brand- en bouwveiligheid

een evenwichtig systeem?

Samenvatting

Hoofdvraag van dit rapport is wie er opdraait voor de schade van bouwongevallen en van brand. Van belang is welke prikkels er van de schadeverdeling uitgaan: prikkels om schade te voorkomen, de gevolgen van schade te beperken en om schade af te dekken (bijv. middels verzekeringen). Een achterliggende vraag is voor welke (ongedekte) schade de overheid opdraait en of dat in relatie tot de andere partijen een evenwichtige verdeling inhoudt.

Inhoudsopgave

Hoofdpunten
Summary

  1. Inleiding
  2. Schade en verdeling van de schadelast
  3. Verzekeringen
  4. Prikkels en beperkingen
  5. Verbeteringen
  6. Conclusies
  7. Samenvatting
Literatuur en jurisprudentie
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Hof, B., Rosenboom, N.
Organisatie(s):
SEO economisch onderzoek, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
SEO economisch onderzoek
Jaar van uitgave:
2013
ISBN:
978-90-6733-713-7
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
SEO Economisch Onderzoek - Universiteit van Amsterdam
Telefoon:
020 5251630
Fax:
020 5251686
E-mailadres:
secretariaat@seo.nl
Website:
www.seo.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evenwichtige schadeverdeling tussen overheid, burgers en bedrijven bij brand
Projectnummer:
2259
Operationele status:
Afgerond