Onderzoek naar strafmaxima in het wetboek van strafrecht

Criminaliteit en delicten / Scheepvaartdelict

Onderzoek naar strafmaxima in het wetboek van strafrecht

Samenvatting

In dit onderzoek ging het in de kern om de volgende vragen:

  1. Welke uitgangspunten heeft de wetgever gehanteerd sinds 1886 bij het vaststellen van strafmaxima,
  2. Welke verschuivingen zijn daarbij eventueel waarneembaar in de loop der tijd,
  3. Is ter zake een verschil waarneembaar tussen commune misdrijven en delicten uit bijzondere strafwetten, en
  4. Kunnen er door de veranderingen in de loop der tijd inconsistenties worden aangewezen in het stelsel van wettelijke strafmaxima?

Inhoudsopgave

Inleiding
Algemene opmerking van Smidt over de strafbepaling

Titel I - Misdrijven tegen de veiligheid van de staat
Titel II - Misdrijven tegen de koninklijke waardigheid
Titel III - Misdrijven tegen de hoofden van bevriende staten en andere internationaal beschermde personen
Titel IV - Misdrijven betreffende de uitoefening van staatsplichten en staatsrechten
Titel V - Misdrijven tegen de openbare orde
Titel VI - Tweegevecht
Titel VII - Misdrijven waardoor de algemene veiligheid van personen of goederen wordt in gevaar gebracht
Titel VIII - Misdrijven tegen het openbaar gezag
Titel IX - Meineed
Titel X - Valsheid in muntspeci├źn en munt- en bankbiljetten
Titel XI - Valsheid in zegels en merken
Titel XII - Valsheid in geschriften
Titel XIII - Misdrijven tegen de burgerlijke staat
Titel XIV - Misdrijven tegen de zeden
Titel XV - Verlating van hulpbehoevenden
Titel XVI - Belediging
Titel XVII - Schending van geheimen
Titel XVIII - Misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid
Titel XIX - Misdrijven tegen het leven gericht
Titel XIXa - Afbreking van zwangerschap
Titel XX Mishandeling
Titel XXI - Veroorzaken van de dood of van lichamelijk letsel door schuld
Titel XXII - Diefstal en stroperij
Titel XXIII - Afpersing en afdreiging
Titel XXIV- Verduistering
Titel XXV - Bedrog
Titel XXVI - Benadeling van schuldeisers of rechthebbenden
Titel XXVII - Vernieling of beschadiging
Titel XXVIII - Ambtsmisdrijven
Titel XXIX - Scheepvaart- en luchtvaartmisdrijven
Titel XXX - Begunstiging
Titel XXXI - Bepalingen over herhaling van misdrijf en aan verschillende titels gemeen
Wet indeling geldboetecategorie├źn

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Hoevenaars, J., Hullu, J. de, Koopmans, I.M., Oosten, M. van
Organisatie(s):
Katholieke Universiteit Brabant, WODC
Plaats uitgave:
Tilburg
Uitgever:
Katholieke univesiteit Brabant
Jaar van uitgave:
1999
Type rapport:
Eindrapport

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Onderzoek naar strafmaxima in het wetboek van strafrecht
Projectnummer:
EWB0000a
Operationele status:
Alleen publicatie