Ervaringen met de Awb

Civiel recht en civiel proces / Studiefinanciering

Ervaringen met de Awb

Aspecten van financiële beschikkingverlening; een eerste evaluatie van de Awb

Samenvatting

Het onderzoek betreft, kort gezegd, de toepassing van de Awb bij het geven van financiële beschikkingen op het terrein van de belastingen, de studiefinanciering en de sociale zekerheid.
Het onderzoek houdt zich — in essentie — met twee vragen bezig:

  1. In hoeverre beantwoordt de bestuurspraktijk op het terrein van de financiële beschikkingverlening aan de verwachtingen van de Awb-wetgever?
  2. Hoe moeten de door de Awb-wetgever voor het terrein van de financiële beschikkingverlening in een aantal gevallen toegelaten (tijdelijke) uitzonderingen op het algemene Awb-regime worden gewaardeerd?

Inhoudsopgave

Voorwoord
Lijst van afkortingen

  1. Inleiding
  2. Onderzoeksopzet
  3. AWB-conformiteit primaire beschikkingsverlening
  4. AWB-conformiteit bezwaarfase
  5. Uitzonderingen op het algemene AWB-regime
  6. Knelpunten en leemten

Bijlagen
Lijst van geraadpleegde literatuur

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Beerten, M.S., Bosch, J.J.A., Bröring, H.E., Herweijer, M., Monfort, A.J.G.M. van, Noordam, F.M., Verbaas, F.W.
Organisatie(s):
Rijksuniversiteit Groningen - Vakgroep Bestuursrecht en Bestuurskunde, WODC
Plaats uitgave:
Deventer
Uitgever:
W.E.J. Tjeenk Willink
Jaar van uitgave:
1996
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Niet meer te bestellen. (out of print)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Ervaringen met de Awb; aspecten van financiële beschikkingverlening; een eerste evaluatie
Projectnummer:
EWB/0008
Operationele status:
Alleen publicatie