Ervaringen met de Awb

Staats- en bestuursrecht / Ruimtelijke ordening

Ervaringen met de Awb

Besluiten over ruimtelijke ordening, milieu en standplaatsen

Samenvatting

De (algemene) onderzoeksopdracht hield in een antwoord te vinden op de volgende vragen:

  1. In hoeverre voldoet de toepassing van de Awb door gemeenten en provincies, in het bijzonder op het gebied van het milieurecht, het ruimtelijke-ordeningsrecht en de regulering van standplaatsen, aan de verwachtingen van de wetgever en waar doen zich in de praktijk knelpunten voor?
  2. Bestaat er op grond van de ervaringen met de toepassing van de Awb op deze beleidsterreinen aanleiding tot wijzigingen van deze wet?

Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. De bedoeling van de Awb-wetgever
  3. Probleemstelling en methode
  4. Resultaten van het veldonderzoek
  5. Conclusies

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Schueler, B.J., Struiksma, J., Michiels, F.C.M.A., Buuren, P.J.J. van, Neerhof, A.R.
Organisatie(s):
Vrije Universiteit - Vakgroep Constitutioneel recht en Bestuursrecht, Universiteit Utrecht - Instituut voor Staats- en Bestuursrecht, WODC
Plaats uitgave:
Deventer
Uitgever:
W.E.J. Tjeenk Willink
Jaar van uitgave:
1996
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Niet meer te bestellen. (out of print)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Ervaringen met de Awb; besluiten over ruimtelijke ordening, milieu en standplaatsen
Projectnummer:
EWB/0009
Operationele status:
Alleen publicatie