Knelpunten in marktwerking regelgeving (vervolgonderzoek)

Staats- en bestuursrecht / Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit

Knelpunten in marktwerking regelgeving (vervolgonderzoek)

Samenvatting

Dit onderzoek staat ten dienste van het project Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit (MDW). De probleemstelling, die aan het onderzoek ten grondslag ligt, kan in algemene termen als volgt worden geformuleerd:
Het inventariseren van knelpunten die burgers en bedrijven ervaren ten aanzien van de regelgeving, de werking van markten, en het functioneren van het overheidsapparaat.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Inleiding
  2. Een eerste verkenning van klachten
  3. Knelpunten van consumenten
  4. Knelpunten van werknemers
  5. Knelpunten van ondernemers
  6. Knelpunten van werkgevers
  7. Samenvattende conclusies

Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
Bureau Bartels, WODC
Plaats uitgave:
Amersfoort
Uitgever:
Bureau Bartels
Jaar van uitgave:
2000

Bestelinformatie

Adres:
Niet meer te bestellen. (out of print)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Knelpunten in marktwerking regelgeving (vervolgonderzoek)
Projectnummer:
EWB/2000
Operationele status:
Alleen publicatie