Administratieve effecten van de sorteerproef

Administratieve effecten van de sorteerproef

Een vervolgrapportage naar aanleiding van het onderzoek naar de 'Effectiviteit van de sorteerproef'

Samenvatting

Naar aanleiding van het onderzoek naar de effectiviteit van de sorteerproef is gebleken dat de administratieve verwerking van de sorteerproeven van zodanige kwaliteit was dat lang niet alle benodigde gegevens konden worden teruggevonden. Voorts was de toegang tot deze gegevens niet altijd even eenvoudig. In het onderhavige onderzoek is bij politie en OM geïnventariseerd op welke wijze verslagen van sorteerproeven worden geregistreerd en op welke wijze deze aan een dossier worden toegevoegd.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Lijst van afkortingen
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. De opzet van dit onderzoek
  3. De kwantitatieve gegevensverzameling van ons eerdere onderzoek
  4. De administratieve vastlegging en verslaggeving
  5. Conclusies
  6. Aanbevelingen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Westen-Baptist, E.I.M.T van der
Organisatie(s):
Universiteit Leiden - Faculteit der Rechtsgeleerdheid - Seminarium voor Bewijsrecht, WODC
Plaats uitgave:
Leiden
Uitgever:
Universiteit Leiden - Faculteit der Rechtsgeleerdheid - Seminarium voor Bewijsrecht
Jaar van uitgave:
1999
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 12.164

Bestelinformatie

Adres:
Niet meer te bestellen. (out of print)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Administratieve effecten van de sorteerproef; een vervolgrapportage naar aanleiding van het onderzoek naar de 'Effectiviteit van de sorteerproef'
Projectnummer:
EWB/2492
Operationele status:
Alleen publicatie