Geluidhinder veroorzaakt door vliegtuigen

Criminaliteit en delicten / Geluidshinder

Geluidhinder veroorzaakt door vliegtuigen

Samenvatting

De volgende probleemstelling staat in dit onderzoek centraal: In welke mate worden de voorschriften inzake vliegbewegingen nageleefd, in het bijzonder op de vliegvelden Schiphol, Beek (Maastricht Aachen) en Zestienhoven (Rotterdam). Gekeken is naar de regelgeving en handhaving inzake de veiligheid en die inzake de geluidhinder.

Inhoudsopgave

Algemene inleiding
Schets van het wettelijk kader inzake geluidhinder van vliegtuigen
Praktijkervaringen met de handhaving
Kritische analyse en aanbevelingen
Samenvatting van de aanbevelingen
Literatuurlijst
Bijlagen
Uitvoeringsbesluiten ex Luchtvaartwet
Uitvoeringsbesluiten ex Wet luchtvaartverkeer

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Hertoghs, M., Brouner, M. (medew)
Organisatie(s):
WODC, Universiteit Maastricht - Faculteit der rechtsgeleerdheid -METRO
Plaats uitgave:
Maastricht
Uitgever:
MUniversiteit Maastricht - Faculteit der rechtsgeleerdheid -METRO
Jaar van uitgave:
1998
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 12.022

Bestelinformatie

Adres:
Niet meer te bestellen. (out of print)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Geluidhinder veroorzaakt door vliegtuigen
Projectnummer:
EWB/380
Operationele status:
Alleen publicatie