Een internationaal onderzoek naar het doorberekenen van handhavingskosten

Staats- en bestuursrecht / Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit

Een internationaal onderzoek naar het doorberekenen van handhavingskosten

Samenvatting

Dit rapport geeft de uitgangspunten voor en de praktijk van het doorberekenen van handhavingskosten in verschillende west-europese landen weer, en poogt zodoende inzicht te verschaffen over de denk- en handelwijzen daaromtrent. De onderzochte beleidsterreinen zijn:

  • de lozing van verontreinigende stoffen in het water;
  • de toelating, de aanwezigheid en de exploitatie van speelautomaten;
  • de toelating, het vergunningenstelsel en distributie van op recept verkrijgbare geneesmiddelen.

De onderzochte landen zijn: Denemarken, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Figuren
Tabellen
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Uitgangspunten en analytisch kader
  3. Onderzoeksresultaten
  4. Algemene conclusies en aandachtspunten voor beleid

Bijlagen
Literatuurverwijzingen
Bibliografie

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Cave, J., Frinking, E, Grünfeld, H, Loo, M. van het
Organisatie(s):
European-American Center for Policy Analysis - RAND Europe, WODC
Plaats uitgave:
Delft
Uitgever:
European-American Center for Policy Analysis - RAND Europe
Jaar van uitgave:
1996
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 10.597

Bestelinformatie

Adres:
Niet meer te bestellen. (out of print)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Een internationaal onderzoek naar het doorberekenen van handhavingskosten
Projectnummer:
EWB/496694
Operationele status:
Alleen publicatie