De betrouwbaarheid van de sorteerproef

Civiel recht en civiel proces / Bewijsmiddel

De betrouwbaarheid van de sorteerproef

Samenvatting

De sorteerproef wordt sinds het begin van deze eeuw door de politie gebruikt. In de sorteerproef maakt een speciaal daarvoor getrainde speurhond een vergelijking tussen de geur achtergelaten door een delictpleger (op een corpus delicti) en de geur van een verdachte. In dit onderzoek staan twee vragen centraal: Hoe efficiƫnt is de sorteerproef, met andere woorden hoe vaak wijst de hond in een sorteerproef de verdachte aan wanneer die verdachte ook werkelijk de dader is? Hoe groot is de kans dat de hond in de sorteerproef ten onrechte de verdachte als dader aanwijst? Met getrainde politiehonden werden drie sorteermethoden (de buizen apporteermethode, de potten response methode en de nieuwe methode de 'positive check') beproefd. In dit rapport wordt aandacht besteed aan: de analyse en methode van proefopzet (1991-1992; en 1993 tot 1996) en een evaluatie van de betrouwbaarheid van sorteerproeven en adviezen. In de bijlagen wordt een overzicht van de geschiedenis van de sorteerproef en van de gebruikte methoden gepresenteerd.

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Onderzoek in 1991 en 1992: analyse en evaluatie toenmalige situatie
  3. Onderzoek van 1993 tot 1996: analyse van methode en proefopzet
  4. Evaluatie betrouwbaarheid sorteerproeven en adviezen

Dankwoord
Literatuur
Overzicht bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Schoon, G.A.A.
Organisatie(s):
Rijksuniversiteit Leiden - Juridische faculteit, WODC
Plaats uitgave:
Leiden
Uitgever:
Rijksuniversiteit Leiden - Juridische faculteit
Jaar van uitgave:
1996
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 10.616

Bestelinformatie

Adres:
Niet meer te bestellen. (out of print)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
De betrouwbaarheid van de sorteerproef
Projectnummer:
EWB/497386
Operationele status:
Alleen publicatie