Resultaten van het project intensivering fraudebestrijding

Resultaten van het project intensivering fraudebestrijding

Eindrapport

Samenvatting

In 1992 werd de bestrijding van sociale zekerheids- en fiscale fraude hoog op de politieke agenda gezet. In bijlage 22 van de Miljoenennota voor 1993 werd vermeld dat de verwerkingscapaciteit van de justitiƫle keten - met name de Rechterlijke Macht - structureel met 205 FTE's (20,7 miljoen gulden) uitgebreid diende te worden ten behoeve van de verwerking van extra sociale zekerheids- en fiscale fraudezaken. Daarnaast diende het Openbaar Ministerie te gaan overleggen met de uitvoeringsorganen van de sociale zekerheidswetten. Om de uitbreiding ten behoeve van de intensivering van fraudebestrijding in goede banen te leiden, werd een projectteam geformeerd onder de verantwoordelijkheid van de procureur-generaal portefeuillehouder fraude. Ter evaluatie van het Project Intensivering Fraudebestrijding is onderzoek verricht in opdracht van het ministerie van Justitie. Het doel van dit onderzoek is vast te stellen of met de extra middelen, de doelen van het project zijn bereikt.

Inhoudsopgave

Managementsamenvatting

  1. Achtergronden
  2. Doel en opzet van het evaluatie-onderzoek
  3. Doelbereik
  4. Kanttekeningen en verloop van het project
  5. Impact
  6. Conclusies
  7. Aanbevelingen

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Geveke, Henk, Geesteranus, Melanie Maas, Schouten, Rob, Verberk, Marielle
Organisatie(s):
B&A Groep Beleidsonderzoek en -Advies, WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
B&A Groep Beleidsonderzoek- en Advies
Jaar van uitgave:
1996
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 10.807

Bestelinformatie

Adres:
Niet meer te bestellen. (out of print)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Resultaten van het project intensivering fraudebestrijding; eindrapport
Projectnummer:
EWB/502741
Operationele status:
Alleen publicatie