Leugendetectie in Nederland

Leugendetectie in Nederland

Samenvatting

In een recent verschenen rapport geeft de Werkgroep Leugendetectie (1993) van de Recherche Adviescommissie een overzicht van leugendetectie in binnen- en buitenland. In dit rapport wordt onder andere een aantal methoden en technieken van leugendetectie besproken die gebruik maken van psychofysiologische maten. De werkgroep komt tot de conclusie dat leugendetectie-procedures (d.w.z. polygraaf-onderzoek) mogelijk een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de Nederlandse politiepraktijk. Als vervolg op het rapport van de Werkgroep Leugendetectie wordt een onderzoeksvoorstel geformuleerd waarin de mogelijkheden worden onderzocht om leugendetectie daadwerkelijk in de Nederlandse politiepraktijk te introduceren. Daarbij wordt uitgegaan van twee gangbare leugendetectieparadigma's: de Control Question Test (CQT) en de Schuldige Kennis Test (SKT). De theoretische achtergronden van beide paradigma's worden besproken, evenals de redenen om niet reeds op voorhand te kiezen voor een van de twee paradigma's. Er wordt een keuze gemaakt voor een onderzoek in twee fasen. De eerste fase speelt zich af in een gecontroleerde (laboratorium-)omgeving, waarbij gebruik wordt gemaakt van een zogenaamd "mock crime" paradigma. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek in de eerste fase, zullen in de tweede fase die zaken nader door een deskundige worden geanalyseerd die in aanmerking komen voor SKT en/of CQT. Rekening houdend met een aantal randvoorwaarden besluit deze deskundige vervolgens at random om leugendetectie al dan niet in te zetten.

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Boelhouwer, A.J.W., Merckelbach, H., Koppen, P.J. van, Verbaten, M.N.
Organisatie(s):
Katholieke Universiteit Brabant - Vakgroep Psychologie, Rijksuniversiteit Limburg - Faculteit der Gezondheidswetenschappen, Netherlands Institute for the Study of Criminality and Law Enforcement (NISCALE), Universiteit Utrecht - Faculteit der Farmacie, WODC
Plaats uitgave:
Tilburg
Uitgever:
Katholieke Universiteit Brabant
Jaar van uitgave:
1996
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ov 7588

Bestelinformatie

Adres:
Niet meer te bestellen. (out of print)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Leugendetectie in Nederland
Projectnummer:
EWB/514962
Operationele status:
Alleen publicatie