Politiemonitor bevolking 1997

Politie en rechtshandhaving / Veiligheidsmonitor

Politiemonitor bevolking 1997

Landelijke rapportage

Samenvatting

Dit is de rapportage van het derde grootschalige bevolkingsonderzoek waarbij gebruik is gemaakt van de Politiemonitor Bevolking: een vragenlijst, ontwikkeld door de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie. Voor de rapportage van 1997 zijn ruim 76.000 inwoners van Nederland van 15 jaar en ouder ge├źnqueteerd. Dit landelijke rapport bevat de beschrijving van de landelijke uitkomsten, alsmede die van de afzonderlijke 25 politieregio's (zie: Ra 11.175-B t/m Ra 11.175-Y). In de regionale rapporten worden per regio de uitkomsten voor de betreffende regio gepresenteerd en vergeleken met het landelijke beeld. De rapportage geeft een beeld van de aard en omvang van de criminaliteit en de behoefte aan veiligheidszorg, over het niveau van functioneren van de politie en over de kwaliteit van de geboden veiligheidszorg. Alle rapporten zijn als volgt ingedeeld: In deel A wordt eerst ingegaan op de probleemgevoeligheid van de eigen woonbuurt, en de subjectieve en objectieve kant van onveiligheid. Inmiddels wordt erkend, dat een complex van factoren bepalend is voor de mate waarin men zich onveilig voelt. Veel van die factoren hebben betrekking op de problemen die mensen in hun directe leefomgeving signaleren. Tot slot wordt ingegaan op het feitelijk slachtofferschap van diverse vormen van criminaliteit. Deel B gaat in op de verhouding tussen de politie en burgers, waarbij het aangiftegedrag van burgers, algemene contacten, en het oordeel van de bevolking m.b.t. het politieel functioneren aan de orde komen. Deel C gaat in op het preventiegedrag van burgers m.b.t. de eigen verantwoordelijkheid slachtofferschap van criminaliteit te voorkomen. In de bijlagen zijn de onderzoeksverantwoording en de vragenlijst opgenomen.

Inhoudsopgave

Voowoord
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Buurtproblemen
  3. Onveiligheidsgevoelens
  4. Slachtofferschap
  5. Contact tussen politie en slachtoffers van misdrijven
  6. Contacten tussen politie en burgers
  7. Politie in de woonbuurt
  8. Preventie

Bijlagen

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
B&A Groep Beleidsonderzoek & -Advies, Intomart, WODC
Plaats uitgave:
Den Haag / Hilversum
Uitgever:
B&A Groep Beleidsonderzoek & -Advies / Intomart
Jaar van uitgave:
1997
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 11.175

Bestelinformatie

Adres:
Niet meer te bestellen. (out of print)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Politiemonitor bevolking 1997
Projectnummer:
EWB/515338
Operationele status:
Alleen publicatie