Lekken of verstrekken?

Lekken of verstrekken?

De informele informatie-uitwisseling tussen opsporingsinstanties en derden

Samenvatting

In deze studie staat de informele informatie-uitwisseling tussen opsporingsinstanties en derden centraal. Doel hiervan is zicht te verschaffen op de dagelijkse praktijk van deze informele informatie-uitwisseling. De rapportage is opgebouwd uit zes delen. In een eerste algemene deel (hoofdstukken 1 t/m 3) komen de vraagstelling en onderzoeksopzet van de studie aan de orde. Tevens wordt de informele informatie-uitwisseling als juridisch (hoofdstuk 2) en sociologisch verschijnsel (hoofdstuk 3) beschreven. Ook bevat dit deel een typologie en een indicatie van de omvang van dit fenomeen. De delen II t/ IV gaan vervolgens in op de specifieke verschijningsvormen van het verschijnsel. Achtereenvolgens komen aan de orde: de informatie-uitwisseling tussen opsporingsinstanties en bovenwereld (deel II), tussen opsporingsinstanties en wat de 'grijze' sector of het 'grijze' gebied kan worden genoemd (deel III), en de informatie-uitwisseling met de onderwereld (deel IV). Deel V bevat dan de conclusies en aanbevelingen, gevolgd door een juridische nabeschouwing in deel VI, van Ybo Buruma.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Ten geleide

 1. Vraagstelling en opzet van het onderzoek
 2. Regelgeving
 3. Sociaal verschijnsel, typologie en omvang
 4. Initiatieven en infiltratie vanuit de bovenwereld
 5. Evenwicht en inbedding in de uitwisseling met de bovenwereld
 6. Initiatieven vanuit de politie richting bovenwereld
 7. Recapitulatie: de bovenwereld
 8. Initiatieven en infiltratie vanuit het grijze gebied
 9. Verwevenheid met het grijze gebied
 10. Initiatieven vanuit de politie richting grijs gebied
 11. Recapitulatie: het grijze gebied
 12. Initiatieven en infiltratie vanuit de onderwereld
 13. Evenwicht en inbedding in de onderwereld
 14. Initiatieven vanuit de politie richting onderwereld
 15. Recapitulatie: de onderwereld
 16. Samenvatting en conclusies
 17. Aanbevelingen
 18. Schade en schuld bij het verstrekken van politiƫle informatie

Nabeschouwing - Y. Buruma
Literatuur
Gehanteerde afkortingen
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Ruth, A. van, Gunther Moor, L., Buruma, Ybo (medew.)
Organisatie(s):
Kathollieke Universiteit Nijmegen - Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen, WODC
Plaats uitgave:
Ubbergen
Uitgever:
Tandem Felix
Jaar van uitgave:
1997
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Na 1514

Bestelinformatie

Adres:
Niet meer te bestellen. (out of print)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Lekken of verstrekken?
Projectnummer:
EWB/518490
Operationele status:
Alleen publicatie