Beter dan zitten...

Beter dan zitten...

Jongeren over taakstraffen

Samenvatting

In dit boek wordt verslag gedaan van een kwalitatief onderzoek waarin deze vragen centraal staan:

 1. Kunnen taakstraffen in pedagogisch opzicht als goede straf worden beschouwd?
 2. Hebben ze effect?
 3. Wat voor effect is dat?

Daarvoor werden veertig jongeren aan wie zo'n taakstraf was opgelegd, gevolgd vanaf hun eerste gesprek met de strafcoördinator van de Raad voor de Kinderbescherming tot na de uitvoering van hun taakstraf. In halfgestructureerde interviews vertelden zij over hun ervaringen en belevenissen rondom de straf en alles wat daarmee voor hen verband hield. Zo ontstond een boeiend beeld van het perspectief van jongeren op de praktijk van de taakstraffen. Op basis daarvan wordt die praktijk in dit boek geëvalueerd, waarbij zowel het al of niet bereiken van de justitiële doelen als de effecten en het pedagogische karakter van de verschillende taakstraffen worden belicht.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Leeswijzer

 1. Inleiding
 2. Straf
 3. Jongeren
 4. Een goede straf?
 5. Delict en omstandigheden
 6. De gevolgen
 7. Ervaringen met justitie
 8. Een taakstraf
 9. Werkstraffen
 10. Leerstraffen
 11. Straffen en opvoeden?
 12. Aanbevelingen

Samenvatting
Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Eggermont, Marieke, Chorus, Margriet (medew.)
Organisatie(s):
Onderzoeksburo Perspektief, WODC
Plaats uitgave:
Alphen aan den Rijn
Uitgever:
Samsom H.D. Tjeenk Willink
Jaar van uitgave:
1997
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 11.237

Bestelinformatie

Adres:
Niet meer te bestellen. (out of print)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Beter dan zitten...; jongeren over taakstraffen
Projectnummer:
EWB/518942
Operationele status:
Alleen publicatie