Evaluatie van de operatie beleidsintensivering 1994-1995

Evaluatie van de operatie beleidsintensivering 1994-1995

Samenvatting

Het doel van de operatie Beleidsintensivering was, naast het genereren van financiƫle middelen, de naleving van de wettelijke maximumsnelheden en de roodlichtdiscipline te verhogen en op die manier een bijdrage te leveren aan verhoging van de verkeersveiligheid. De evaluatie van de operatie Beleidsintensivering richtte zich met name op de volgende zeven vragen: Hoe is de operatie opgepakt door politie en openbaar ministerie? Hoe verhoudt de Beleidsintensivering zich tot het OM en het landelijke verkeersveiligheidsbeleid? Is het aantal van 500.000 extra processen-verbaal gehaald? Wat zijn de kosten van de operatie Beleidsintensivering voor de betrokken instanties? Wat zijn de opbrengsten van de operatie? Wat zijn de effecten van de operatie op het verkeersgedrag van de weggebruikers en op het aantal verkeersongevallen? Wat is de reactie van de burger op de operatie?

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Inleiding
  2. Methode van de onderzoek
  3. Resultaten en conclusie
  4. Basisrapporten
  5. Referenties
  6. Lijst met gebruikte afkortingen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Rooijers, A.J., Brand, A.B.
Organisatie(s):
Rijksuniversiteit Groningen - Verkeerskundig Studiecentrum (VSC), WODC
Plaats uitgave:
Haren
Uitgever:
Rijksuniversiteit Grongingen - Verkeerskundig Studiecentrum (VSC)
Jaar van uitgave:
1996
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 11.382

Bestelinformatie

Adres:
Niet meer te bestellen. (out of print)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie van de operatie beleidsintensivering 1994-1995
Projectnummer:
EWB/524584
Operationele status:
Alleen publicatie