Evaluatie Politiewet 1993

Evaluatie Politiewet 1993

Een diepte-onderzoek

Samenvatting

In hoofdstuk 2 geven de auteurs een korte schets van de wettelijke structuur van de Politiewet om de lezer een beeld te bieden van de formele verhoudingen tussen bestuur, justitie en politie. In hoofdstuk 3 werken zij de onderzoeksopzet, het onderzoekskader en de gehanteerde methodologie verder uit. In de hoofdstukken 4 tot en met 9 staat een uitgebreide feitelijke beschrijving van de politiek-bestuurlijke verhoudingen in de zes regio's. De regio's worden volgens een vast stramien beschreven en geanalyseerd. Hoofdstuk 10 biedt een nadere vergelijkende analyse van het functioneren van de belangrijkste actoren. In hoofdstuk 11 heeft een vergelijking plaats aan de hand van een aantal cruciale thema's. De feitelijke bevindingen uit de verschillende regio's worden in deze twee hoofdstukken naast elkaar geplaatst. In het slothoofdstuk geven zij de belangrijkste conclusies.

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Rosenthal, U. (red.), Bruinsma, G.J.N. (red.), Muller, E.R. (red.), Torre, E.J. van der (red.), Vries, A.W. de (red.)
Organisatie(s):
Rijksuniversiteit Leiden - Crisis Onderzoek Team, Universiteit Twente - Internationaal Politie Instituut Twente, Erasmus Universiteit Rotterdam - Vakgroep Strafrecht en Criminologie, WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
VUGA
Jaar van uitgave:
1998
ISBN:
90-5749-156-7
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Na 1576

Bestelinformatie

Adres:
Niet meer te bestellen. (out of print)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie Politiewet 1993; een diepte-onderzoek
Projectnummer:
EWB/530260
Operationele status:
Alleen publicatie