Terugkijken naar morgen

Politie en rechtshandhaving / Procureurs-generaal

Terugkijken naar morgen

Leeronderzoek naar de werkrelaties tussen de minister van Justitie, het departement, het College van procureurs-generaal en het openbaar ministerie

Samenvatting

De auteurs gaan in dit rapport in op de volgende vraagstellingen:

  1. Welke aspecten zijn van directe invloed geweest op het verloop van de gebeurtenissen die op 22 januari 1998 culmineerden in een crisissituatie tussen de minister en het departement enerzijds en het College van procureurs-generaal, resp. het OM anderzijds?
  2. Welke factoren hebben in de afgelopen jaren in positieve en negatieve zin bijgedragen aan de kwaliteit van de communicatie tussen minister, departement en college, met name gelet op: processen van overleg, beleidsvorming, besluitvorming, informatie en terugkoppeling tussen betrokkenen; structuur. cultuur en identiteit van de betrokken organisaties, en politiek-maatschappelijke contextuele invloeden?
  3. Welke leerdoelstellingen kunnen op grond van de vraagstellingen gedefinieerd worden ten behoeve van een eigentijdse transparante "stijl" van communicatie: zowel rekening houdend met de formele gezagsverhouding minister-college alsook met de bijzonder opgave en positie van het openbaar ministerie.

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Buitelaar, W.L., Zwart, C.J.
Organisatie(s):
Universiteit van Amsterdam - Faculteit Economische Wetenschappen en Econometrie, WODC
Plaats uitgave:
Utrecht/Zutphen
Uitgever:
z. uitg.
Jaar van uitgave:
1998
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 11.596

Bestelinformatie

Adres:
Niet meer te bestellen. (out of print)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Terugkijken naar morgen
Projectnummer:
EWB/535045
Operationele status:
Alleen publicatie