Internationale vergelijking kosten van detentie

Detentie en reclassering / Gevangeniscel

Internationale vergelijking kosten van detentie

Samenvatting

Het doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in de omvang en determinanten van de kosten van detentie in Nederland en de verhouding daar van tot de kosten van detentie in het buitenland. Het onderzoek strekt zich uit tot vijf landen: Nederland, België, Engeland/Wales, Zweden en de Duitse deelstaat Nedersaksen. In het onderzoek volgen de auteurs drie sporen. Ten eerste is dit een vergelijking van de macrocijfers van de Geselecteerde landen. Het tweede spoor is een vergelijking van gegevens van Nederlandse inrichtingen onderling. Als derde spoor onderscheiden ze paarsgewijze vergelijking van een buitenlandse inrichting met een Nederlandse counterpart. In dit onderzoek verstaan ze onder kwaliteit de veiligheid in en rond de inrichting en de humaniteit van de detentie. Indicatoren voor veiligheid zijn onder andere het aantal ontsnappingen, het aantal gewelddadige incidenten en het aantal suïcides.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Summary
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Kosten van detentie in internationaal perspectief
  3. Kosten van detentie in Nederland
  4. Kostenverschillen binnen Nederland
  5. Zweden versus Nederland
  6. België versus Nederland
  7. Duitsland, Nederland, Engeland/Wales
  8. Vergelijking van de resultaten

Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Lijesen, M., Beers, C. van, Moolenaar, D., Poppelaars, H., Stafleu, M.
Organisatie(s):
Instituut Onderzoek voor Overheidsuitgaven (IOO), WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
IOO Economisch Onderzoek voor de Publieke Sector
Jaar van uitgave:
1998
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 11.753

Bestelinformatie

Adres:
Niet meer te bestellen. (out of print)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Internationale vergelijking kosten van detentie
Projectnummer:
EWB/540229
Operationele status:
Alleen publicatie