Handhaving van de Arbeidsomstandighedenwet

Handhaving van de Arbeidsomstandighedenwet

Rapport voor de Commmissie bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke handhaving

Samenvatting

De hoofdvragen in dit onderzoek zijn:

  1. Hoe is het wettelijk handhavingssysteem op het gebied van de arbeidsomstandigheden opgezet; wie zijn de betrokken actoren; welke bevoegdheden en competenties zijn te onderscheiden? Zijn er knelpunten in deze opzet?
  2. Hoe functioneert dit handhavingssysteem in de praktijk?
  3. Welke knelpunten en problemen zijn er te signaleren in de uitvoering en handhaving? In welke mate bestaat er, ter oplossing van deze knelpunten en problemen, in de praktijk behoefte aan andere instrumenten, in het bijzonder die van privaatrechtelijke aard?

Inhoudsopgave

  1. Achtergrond en vraagstelling van het onderzoek
  2. Het handhavingssysteem in de praktijk
  3. De invloed van recente ontwikkelingen op de handhaving
  4. Nieuwe handhavingsinstrumenten
  5. Conclusies

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Hazewindus, W.G.A., Wilthagen, A.C.J.M., Grimminck, E. (medew.)
Organisatie(s):
Hugo Sinzheimer Instituut, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Hugo Sinzheimer Instituut
Jaar van uitgave:
1997
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 12.046

Bestelinformatie

Adres:
Niet meer te bestellen. (out of print)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Handhaving van de Arbeidsomstandighedenwet
Projectnummer:
EWB/544754
Operationele status:
Alleen publicatie