Kernteams als instrument voor de bestrijding van de zware georganiseerde criminaliteit

Kernteams als instrument voor de bestrijding van de zware georganiseerde criminaliteit

Verslag van een inventariserend onderzoek gericht op mogelijke evaluatie van de kernteams

Samenvatting

In de periode 1993-1995 zijn zeven kernteams opgericht. Met de kernteams werd een bijzondere organisatorische voorziening gecreƫerd ter bestrijding van de georganiseerde criminaliteit. Zes van deze kernteams zijn samenwerkingsverbanden van regionale korpsen en zijn verbonden aan de regio's. Het zevende kernteam is een landelijk team en is verbonden aan het KLPD. Dit onderzoek heeft een drieledige functie. Allereerst biedt het een actueel overzicht van de stand van zaken voor de kernteams. Daarnaast dient het onderzoek als nulmeting voor toekomstige evaluatie. De derde functie is het vervaardigen van een beoordelingskader dat voor de uiteindelijke evaluatie gebruikt kan worden. Aan de orde komen: doelstelling en opzet van het onderzoek; taakstelling en zaakselectie door de kernteams; organisatie van de kernteams; middelen; beheer. gezag en aansturing van de kernteams; externe relaties van de kernteams; de resultaten van de werkzaamheden van de kernteams; eerste beoordeling van de kernteams en het kernteamstelsel.

Inhoudsopgave

Managementsamenvatting

  1. Doelstelling en opzet van het onderzoek
  2. Taakstelling en zaakselectie door de kernteams
  3. Organisatie van de kernteams
  4. Middelen
  5. Beheer, gezag en aansturing van de kernteams
  6. Externe relaties van de kernteams
  7. De resultaten van de werkzaamheden van de kernteams
  8. Eerste beoordeling van de kernteams en het kernteamstelsel

Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Gooren, W.A.J., Lensvelt, G., Mayer, I., Rebel, J., Spapens, A.C., Zwol, W. van
Organisatie(s):
IVA Tilburg, WODC
Plaats uitgave:
Tilburg
Uitgever:
IVA Tilburg
Jaar van uitgave:
1998
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 11.902

Bestelinformatie

Adres:
Niet meer te bestellen. (out of print)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Kernteams als instrument voor de bestrijding van de zware georganiseerde criminaliteit; verslag van een inventariserend onderzoek gericht op mogelijke evaluatie van de kernteams
Projectnummer:
EWB/545143
Operationele status:
Alleen publicatie