Het concurrentiebeding in de praktijk

Staats- en bestuursrecht / Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit

Het concurrentiebeding in de praktijk

Een inventariserend onderzoek

Samenvatting

In het kader van het project 'Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit' (MDW) is een interdepartementale werkgroep samengesteld die zich bezighoudt met de vraag in welke mate concurrentiebedingen belemmerend werken op de arbeidsmobiliteit. Op verzoek van deze werkgroep is een inventariserend onderzoek uitgevoerd naar het voorkomen en de werking van het concurrentiebeding in Nederland. Drie hoofdonderzoeksvragen zijn: het voorkomen van het concurrentiebeding; de inhoud van het concurrentiebeding; de werking van het concurrentiebeding.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting en conclusies

  1. Achtergrond en doel van het onderzoek
  2. Onderzoeksopzet en dataverzameling
  3. Het vóórkomen van het concurrentiebeding
  4. De werking van het concurrentiebeding

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Werf, C. van der, Ziegelaar, A., Schoenmakers, F.
Organisatie(s):
Research voor Beleid, WODC
Plaats uitgave:
Leiden
Uitgever:
Research voor Beleid
Jaar van uitgave:
1997
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 11.678

Bestelinformatie

Adres:
Niet meer te bestellen. (out of print)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Het concurrentiebeding in de praktijk
Projectnummer:
EWB/549682
Operationele status:
Alleen publicatie