Kamperen binnen de perken

Kamperen binnen de perken

Verslag van een onderzoek naar de handhaving van de Kampeerwet/Wet op de openluchtrecreatie

Samenvatting

In deze rapportage wordt ingegaan op de wijze waarop de handhaving van de Wet op de openluchtrecreatie (WOLR) in de praktijk is georganiseerd en de wijze waarop de WOLR in de praktijk wordt gehandhaafd. Daarbij worden factoren weergegeven die een belemmering vormen voor een adequaat toezicht en een duidelijke en consequente handhavingsreactie. De auteurs beperken zich in dit onderzoek tot de handhaving van de regels die betrekking hebben op het (illegaal) kamperen en (illegale) campings.

Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. Handhaving-op-papier: juridisch kader, beleid en organisatie
  3. De handhavingspraktijk: perspectief van handhavers en beleidsverantwoordelijken
  4. De handhavingspraktijk: perspectief van ondernemers en illegale kampeerders
  5. Reflectie en aanbevelingen

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Verberk, M., Eygendaal, W., Boiten, E.
Organisatie(s):
B&A Groep, WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
B&A Groep
Jaar van uitgave:
1997
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 12.045

Bestelinformatie

Adres:
Niet meer te bestellen. (out of print)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Kamperen binnen de perken
Projectnummer:
EWB/875
Operationele status:
Alleen publicatie