Ex ante evaluatie van videoconferencing in het strafrecht en vreemdelingenbewaringszaken

Detentie en reclassering / Gedetineerdentransport

Ex ante evaluatie van videoconferencing in het strafrecht en vreemdelingenbewaringszaken

Analyse van kosten en baten

Samenvatting

De probleemstelling van deze evaluatie is: wat zijn de potentiële kosten en baten van de introductie van videoconferencing in de justitiële keten en wat zijn de mogelijke niet-kwantificeerbare aspecten. De nadruk ligt hierbij op de financieel-economische analyse, van de niet-financiële aspecten wordt een eerste inventarisatie gemaakt. Deze analyse heeft alleen betrekking op apparatuur, die door de rechtbanken, penitentiaire inrichtingen en detentiecentra wordt aangeschaft.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Nul- en projectalternatief
  3. Kosten en baten in het basisscenario
  4. Baten
  5. Overzichten gevoeligheidsanalyses
  6. Conclusies

Bijlagen
1. Fases in het strafproces
2. Fases in vreemdelingenbewaringszaken
3. Overzicht PI's en DC's
4. Schatting aantal rogatoire commissies
5. Parketpolitie
6. Betrokken personen
7. Overzicht kasstromen basisscenario

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Ende, M. van der, Rienstra, S., Slob, A., Uwland, A.
Organisatie(s):
WODC, Ecorys, Arbeid en Sociaal Beleid
Plaats uitgave:
Rotterdam
Uitgever:
Ecorys
Jaar van uitgave:
2007
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 13.597

Bestelinformatie

Adres:
ECORYS
Telefoon:
010 4538800
Fax:
010 4530768
E-mailadres:
netherlands@ecorys.com
Website:
www.ecorys.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie videoconferentie in strafrecht en in vreemdelingbewaringszaken
Onderzoeker(s):
Rienstra, S.
Projectnummer:
1364
Operationele status:
Afgerond