Verkrijging van een executoriale titel in incassozaken

Strafrecht en strafproces / Incassobureau

Verkrijging van een executoriale titel in incassozaken

Samenvatting

De doelstelling van dit onderzoek is om na te gaan of in incassozaken op een andere wijze dan door het doorlopen van de bestaande gerechtelijke procedure een executoriale titel kan worden verkregen. Daarbij wordt geïnventariseerd wat de voor- en nadelen zijn van mogelijke alternatieven ten opzichte van de bestaande (verstek)procedure. Daartoe biedt het onderzoek inzicht in de aard van incassozaken, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk. Er wordt ook een beschrijving gegeven van de inning van incassovorderingen in Duitsland, Frankrijk, Engeland en Wales, Oostenrijk en Zwitserland.

Inhoudsopgave

Woord vooraf
Samenvatting
Executive summary
Afkortingen

  1. Inleiding
  2. Onderzoeksmethoden
  3. De inning van incassovorderingen in Nederland
  4. Een empirische verkenning van de inning van incassovorderingen in Nederland
  5. De inning van incassovorderingen in enkele andere landen
  6. Conclusies
Literatuur en jurisprudentie
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Kramer, X.E., Tuil, M.L., Tillema, I., Hazelhorst, M.I. (medew.), Ontanu, E.A. (medew.), Ayrir, N. (medew.)
Organisatie(s):
Erasmus Universiteit Rotterdam - Erasmus school of law, WODC
Plaats uitgave:
Rottterdam
Uitgever:
Erasmus Universiteit Rotterdam - Erasmus school of law
Jaar van uitgave:
2012
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Erasmus Universiteit Rotterdam - School of Law
Telefoon:
010 4081547
Fax:
010 5432911
Website:
www.esl.eur.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Executoriale titel
Projectnummer:
2105
Operationele status:
Afgerond