Geschilbeslechting in Nederland; het verloop van civiele en bestuursrechtelijke geschillen in de bruikbare rechtsorde

Strafrecht en strafproces / Klachtrecht

Geschilbeslechting in Nederland; het verloop van civiele en bestuursrechtelijke geschillen in de bruikbare rechtsorde

Samenvatting

Deze fact sheet geeft allereerst een overzicht van de juridische problemen die voorkomen onder de bevolking en de gekozen oplossingsstrategieën. Vervolgens komen de verhouding tussen rechtspraak en buitengerechtelijke geschilbeslechting aan bod. Daarna wordt de aard en omvang van de civiele en bestuursrechtspraak besproken. Deze publicatie is uitgegeven in de nieuwe serie Fact sheet (nr. 2006-14). De tekst van het volledige rapport is te vinden via het vak 'Links' aan de rechterzijde.

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Erp, J. van
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2006
Reeks:
Fact sheets 2006-14

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Geschilbeslechting in Nederland
Projectnummer:
FS200614
Operationele status:
Alleen publicatie

Meer informatie