De geschiedenis van de politie in Suriname, 1863-1975 / De geschiedenis van de politie op de Nederlands-Caraibische eilanden, 1839-2010

De geschiedenis van de politie in Suriname, 1863-1975 / De geschiedenis van de politie op de Nederlands-Caraibische eilanden, 1839-2010

Samenvatting

Onderzoek gestart onder projectbegeleiding van Directie Kennisontwikkeling voor Openbaar Bestuur en Veiligheid (BZK) en per 1/1/2011 voortgezet onder projectbegeleiding van de afdeling Extern Wetenschappelijke Betrekkingen (WODC).
Dit project heeft geresulteerd in een tweetal boeken.

1. De geschiedenis van de politie in Suriname, 1863-1975
In dit boek worden de institutionele ontwikkeling van de politieorganisatie, de praktijk van het politieoptreden en de relatie tussen politie en leger, gevolgd tot aan de onafhankelijkheid van Suriname op 25 november 1975. In ruim een eeuw veranderde Suriname van een koloniale, op slavernij gebaseerde samenleving tot een onafhankelijke staat. Hoe kreeg de politie gestalte in relatie tot de staatkundige en maatschappelijke ontwikkelingen in het land?

2. De geschiedenis van de politie op de Nederlands-Caraibische eilanden, 1839-2010
De ontwikkeling van het politiewezen op de Nederlands-Caraibische eilanden wordt in deze studie gedetailleerd beschreven tot aan de staatkundige veranderingen in 2010. De zes hoofdstukken markeren periodes waarin specifieke sociaaleconomische en/of politie-bestuurlijke ontwikkelingen plaatsvinden.

Inhoudsopgave

1. De geschiedenis van de politie in Suriname, 1863-1975; van koloniale tot nationale ordehandhaving

Voorwoord
Inleiding
 1. De wording van een politiemacht, 1863-1900
 2. Verloren illusies van een korps in ontwikkeling, 1900-1930
 3. Politie in tijden van crisis en oorlog, 1930-1945
 4. Op weg naar een autonoom politieapparaat, 1945-1960
 5. Veiligheid en de strijd om soevereiniteit, 1960-1975
Conclusie
Lijst van afkortingen
Lijst met gouverneurs en ministers
Bibliografie
Personenregister

2. De geschiedenis van de politie op de Nederlands-Caraibische eilanden, 1839-2010; geboeid door macht en onmacht

Dankbetuiging
Inleiding
 1. 1939-1900: Eene meer voldoende politiemagt
 2. 1900-1930: Denzelfden soldaat als politieman
 3. 1930-1955: Jacht op olie, (dwaal)licht en Chinese alen
 4. 1955-1970: Honden van de regering
 5. 1970-1990: Een geest van ongezeglijkheid en rebellie
 6. 1990-2010: Elkander bij te staan onder druk
Ter afsluiting
Afkortingen
Archieven
Bibliografie
Personenregister

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Klinkers, E., Broek, A.G.
Organisatie(s):
Koninklijk Instituut voor Taal- en Volkenkunde (KITLV) , WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Boom
Jaar van uitgave:
2012
ISBN:
978-94-6105-247-6 / 978-94-6105-543-9
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Uitgeverij Boom
Website:
www.uitgeverijboom.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Geschiedenis van de politie in Suriname (-1975) en de Nederlandse Antillen (-heden); subsidie
Projectnummer:
2058
Operationele status:
Afgerond