Godslastering, discriminerende uitingen wegens godsdienst en haatuitingen

Criminaliteit en delicten / Godsdienstdelict

Godslastering, discriminerende uitingen wegens godsdienst en haatuitingen

Een inventariserende studie

Samenvatting

Naar aanleiding van de moord op Theo van Gogh op 2 november jl. is bij brief van de Minister van Justitie aan de Tweede Kamer kenbaar gemaakt dat een mogelijke verruiming van de strafbaarstellingen van belediging en godslastering zou worden onderzocht. De probleemstelling van deze studie luidt: welke plaats heeft de strafbaarstelling van godslastering, discriminatie wegens godsdienst en (religieuze) haatuitingen in het wetboek gekregen, op welke gronden worden de betreffende verboden gelegitimeerd - de verhouding tot de vrijheid van meningsuiting - en hoe worden ze toegepast en gehandhaafd?

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Probleemverkenning

  2. Deel 1: Normatieve perspectieven: Godslastering en kwetsing van overtuigingen: een historische blik

  3. Vrijheid van meningsuiting: rechtvaardiging en redenen voor inperking

  4. Deel 2: Religiegerelateerde uitingsdelicten in het Nederlands strafrecht: Godslastering

  5. Discriminerende uitingen wegens godsdienst

  6. Deel 3: Rechtsvergelijkende excursies: Godslastering in enkele buitenlandse rechtstelsels

  7. Strafbaarstelling 'religieuze haat' in Engeland en de Verenigde Staten

  8. Deel 4: De problematiek van haat zaaien: inzicht en uitzicht: Haatuitingen en -incidenten in Nederland: enkele kerngegevens

  9. Bestrijdingen en haatuitingen

  10. Conclusies

Literatuur
Rechtspraak
Bijlage: Begeleidingscommissie

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Stokkom, B.A.M. van, Sackers, H.J.B., Wils, J.-P.
Organisatie(s):
WODC, Radboud Universiteit, Centrum voor Ethiek
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom Juridische uitgevers
Jaar van uitgave:
2007
ISBN:
978-90-5454-805-8
Reeks:
Onderzoek en beleid 248
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Boom Distributiecentrum
Telefoon:
+31 (0)522-237555
Fax:
+31 (0)522-253864
E-mailadres:
budh@boomdistributiecentrum.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Godslastering
Onderzoeker(s):
Wils, J-P.
Projectnummer:
1292
Operationele status:
Afgerond