Graffiti in beeld

Graffiti in beeld

Samenvatting

Dit onderzoek is gestart onder projectbegeleiding van Directie Kennisontwikkeling voor Openbaar Bestuur en Veiligheid (BZK) en per 1/1/2011 voortgezet onder projectbegeleiding van de afdeling Extern Wetenschappelijke Betrekkingen (WODC).
Het doel van dit onderzoek is een inventarisatie van de beleidsontwikkelingen op het gebied van bestrijding van graffiti-overlast en een verkenning naar de effectiviteit van de ingezette maatregelen in de bestrijding van illegale graffiti bij gemeenten met meer dan 90.000 inwoners en openbaar vervoersbedrijven in Nederland.

Inhoudsopgave

Voorwoord & leeswijzer

  1. Korte samenvatting eindrapportage
  2. Aanleiding en achtergrond onderzoek
  3. Empirische voorstudies
  4. Ontwerp Online Vragenlijst en Virtuele Wijk
  5. Bevindingen en resultaten
  6. Conclusie en aanbevelingen

Bijlage: Reacties op graffiti; graffitibeleid bij gemeenten en openbaar vervoersbedrijven

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Vanderveen, G., Jelsma, F.
Organisatie(s):
WODC, Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)
Plaats uitgave:
Leiden
Uitgever:
Universiteit Leiden - Instituut voor Strafrecht & Criminologie
Jaar van uitgave:
2010
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Graffitionderzoek; subsidie
Projectnummer:
2057
Operationele status:
Afgerond