Recidivecijfers per fpc

Recidivecijfers per fpc

Eindrapport van het haalbaarheidsonderzoek naar het gebruik van recidivecijfers op het niveau van de afzonderlijke tbs-instellingen

Samenvatting

Centrale vraag van het haalbaarheidsonderzoek dat begin 2013 is gestart, is hoe een periodieke, instellingsspecifieke terugkoppeling van recidivecijfers gestalte zou kunnen krijgen. Uitsplitsing van de cijfers komt tegemoet aan de wens van de sectordirectie en de directeuren van de forensisch psychiatrische centra (fpc’s) om de resultaten van de geleverde zorg zichtbaar te maken. Inzicht in de terugval van de ex-bewoners vormt een stimulans om te komen tot kwaliteits-verbetering en kan zowel het inrichtings-management, het sectormanagement als de betrokken beleidsdirectie helpen aan een nog te bepalen vorm van sturingsinformatie.

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Methode van onderzoek
  3. Resultaten
  4. Conclusie en discussie

Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Wartna, B.S.J., Bregman, I.M., Schapers, C.E., Blom, M., Boonmann, C.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2014
Reeks:
Cahiers 2014-15
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Haalbaarheidsonderzoek (fase 2) recidivecijfers op instellingsniveau
Projectnummer:
2168
Operationele status:
Afgerond