Quick scan handhaving in het landelijk gebied

Quick scan handhaving in het landelijk gebied

Samenvatting

Het doel van de Quick scan is: 1) Het verkrijgen van inzicht in de handhavingspraktijk van wettelijke regelingen in het landelijk gebied (-boswet, -jachtwet, -aanlegvergunningenstelsels, -diverse voorschriften bij Vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen); 2) Advisering over leer- en verbeterpunten ten aanzien van de handhaving in het landelijk gebied (met een accent op professionalisering en samenwerking). Dit rapport geeft een feitelijk beeld van de handhavingspraktijk in het landelijk gebied, anderzijds geeft het aanknopingspunten voor de verdere vormgeving van het programma handhaven op niveau (Commissie Michiels).

Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. Handhavingspraktijk in het landelijk gebied
  3. Een handhavingstekort?
  4. Knelpunten in de handhavingspraktijk
  5. Aanbevelingen

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Bos, J., Boiten, E., Preenen-de Rooij, G., Verberk, M.
Organisatie(s):
B&A Groep Beleidsonderzoek en -Advies, WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
B&A Beleidsonderzoek en Advies
Jaar van uitgave:
2001
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 12.443

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Handhaving in Landelijk gebied
Projectnummer:
01.065
Operationele status:
Afgerond