Handhaving Leerplichtwet HON-project Breda

Staats- en bestuursrecht / Leerplicht

Handhaving Leerplichtwet HON-project Breda

Evaluatierapport

Samenvatting

In het kader van het porgramma Handhaven op Niveau (HON) is in april 200 een pilotproject voor leerplichthandhaving gestart. Dit onderzoek doet verslag van de evaluatie over de periode voorjaar 2000 tot najaar 2002.

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Doel van het HON-project Leerplicht
  2. De ketenbenadering in de leerplichthandhaving
  3. Schoolverzuim en leerplichtzaken Breda
  4. Organisatie en uitvoering HON-leerplicht Breda
  5. HON-leerplicht en het Bredase onderwijs
  6. Leerplichthandhaving Breda: ontwikkeling van een traject
  7. Conclusies en aanbevelingen

Literatuur
Bijlage 1: Samenstelling begeleidingscommissie
Bijlage 2: Geregistreerd schoolverzuim Breda

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Boekhoorn, P.F.M., Waelen, W. (medew.), Speller, T.E.A.M. (medew.)
Organisatie(s):
BBSO, WODC
Plaats uitgave:
Nijmegen
Uitgever:
BBSO
Jaar van uitgave:
2003
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 13.161

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Handhaving Leerplichtwet (Michiels)
Onderzoeker(s):
Boekhoorn, P.F.M.
Projectnummer:
99.044
Operationele status:
Afgerond