Sanctionering van privacyschendingen

Sanctionering van privacyschendingen

Een vergelijkend onderzoek in België, Duitsland en Oostenrijk

Samenvatting

De volgende probleemstelling staat in dit onderzoek centraal: Wat kan uit een beknopte vergelijking met enkele andere landen (Belgiƫ, Duitsland en Oostenrijk) worden geleerd over (de toepassing van) het sanctie-instrumentarium bij de handhaving van (open) normen in de privacywetgeving?

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Inleiding, vraagstelling en onderzoeksaanpak
  2. Privacyrichtlijn
  3. Nederland
  4. Belgiƫ
  5. Duitsland
  6. Oostenrijk
  7. Conclusie en discussie
Summary
Zusammenfassung
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Winter, H.B., Sibma, A.
Organisatie(s):
WODC, RUG - Pro Facto BV
Plaats uitgave:
Groningen
Uitgever:
Pro Facto
Jaar van uitgave:
2009
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Pro Facto
Telefoon:
050 3139853
Fax:
050 3183426
E-mailadres:
profacto@pro-facto.nl
Website:
www.pro-facto.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Handhaving van privacywetgeving
Projectnummer:
1801
Operationele status:
Afgerond