Internationale en Europeesrechtelijke verplichtingen ten aanzien van handhaving in de zeescheepvaart

Internationale en Europeesrechtelijke verplichtingen ten aanzien van handhaving in de zeescheepvaart

Samenvatting

Het onderzoek is één van de deelprojecten van het programma ‘Bruikbare rechtsorde’. In dit deelproject is onderzocht of de handhavingsplichten van de vlaggenstaat op grond van de Schepenwet en de Wet voorkoming verontreiniging door schepen (Wvvs), binnen de daarvoor geldende internationale kaders, eigentijdser, effectiever en efficiënter kan worden ingevuld. In het onderhavige onderzoek gaat het over de vraag of het internationale recht en het Europese recht het toelaten dat handhaving van de regelgeving op het gebied van de zeescheepvaart geschiedt door middel van bestuurlijke en civielrechtelijke instrumenten in plaats van de thans gebruikelijke strafrechtelijke handhaving.

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Begripsbepaling
  3. Internationaal recht
  4. Europees recht
  5. Voorbeelden van handhaving in andere landen
  6. Conclusies
Bijlage: communitaire regelgeving

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Backes, Ch.W., Blomberg, A.B., Dotinga, H.M., Soons, A.H.A.
Organisatie(s):
WODC, Centrum voor Omgevingsrecht en Beleid
Plaats uitgave:
Utrecht
Uitgever:
Centrum voor Omgevingsrecht en beleid, Netherlands Institute for the Law of the Sea (NILOS), Universiteit Utrecht
Jaar van uitgave:
2005
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 13.236

Bestelinformatie

Adres:
Centrum voor Omgevingsrecht en Beleid, Universiteit van Utrecht

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Handhavingsarrangementen zeescheepvaart
Onderzoeker(s):
Backes, Ch.W.
Projectnummer:
1223
Operationele status:
Afgerond