Hektor in 2005

Hektor in 2005

Evaluatie aanpak drugsoverlast in Venlo

Samenvatting

De gemeente Venlo heeft te maken met overlast door het gebruik van en de handel in met name softdrugs. Deze overlast wordt mede veroorzaakt door het drugstoerisme uit Duitsland. Venlo is in 2001 gestart met het vierjarige project ‘Hektor’, dat beoogt de (soft)drugscriminaliteit en de overlast terug te dringen. Dit project wordt geëvalueerd. In 2001 is een nulmeting uitgevoerd en zijn indicatoren vastgesteld om de resultaten te meten. Vervolgens is een tussenmeting en een eindmeting uitgevoerd. Dit is het verslag van de vervolgmeting over 2005, waarin het project 'Hektor' met een jaar is verlengd.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Inleiding
  2. Hektor 2005
  3. Proces 2005
  4. Inspanningen
  5. Resultaten
  6. Samenvatting en conclusies 

Literatuur

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Snippe, J., Naayer, H., Bieleman, B.
Organisatie(s):
WODC, Intraval
Plaats uitgave:
Groningen/Rotterdam
Uitgever:
Intraval
Jaar van uitgave:
2006
ISBN:
90-77115-86-2
Type rapport:
Periodiek rapport
Signatuur:
Ra 13.442

Bestelinformatie

Adres:
Intraval, Bureau voor onderzoek en advies
Telefoon:
050 3134052
Fax:
050 3127526
E-mailadres:
info@intraval.nl
Website:
www.intraval.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Hektor vervolgonderzoek
Onderzoeker(s):
Snippe, J.
Projectnummer:
1456
Operationele status:
Afgerond