Mededingingsproblemen bij het ontwerpen van wetgeving

Wetgeving en beleid / Wetgevingstechniek

Mededingingsproblemen bij het ontwerpen van wetgeving

Onderzoek naar een mededingingstoets voor wetgeving

Samenvatting

Dit onderzoek is bedoeld om het inzicht te vergroten in de wijze waarop mededingingsproblemen als gevolg van wetgeving kunnen ontstaan. Op systematische wijze worden de (potentiële) mededingingsproblemen die kunnen optreden bij ontwerpwetgeving in kaart gebracht. Het voorliggende onderzoeksrapport is geschreven om als basismateriaal te dienen ter vervaardiging van een checklist die kan worden gebruikt door een brede doelgroep, namelijk eenieder die binnen ministeries te maken heeft met wetgeving, en daarbij mogelijk profijt zou kunnen hebben bij een algemeen checklist van gerechtvaardigde en niet-gerechtvaardigde mededingingsbeperkingen. Bij dit onderzoek is uitgegaan van de veronderstelling dat deze nog te vervaardigen checklist voornamelijk een karakter zal hebben dat zich beperkt tot een alarmerende functie, en geen definitieve zekerheid zal kunnen bieden over de verenigbaarheid met het mededingingsrecht.

Inhoudsopgave

Dankwoord
Executive summary

  1. Inleiding
  2. Economisch denkkader
  3. Juridisch deel
  4. Evaluatie en conclusies

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Baarsma, B.E., Geffen, S.M. van, Nooij, M. de, Theeuwes, J.J.M.
Organisatie(s):
WODC, Stichting voor Economisch Onderzoek (SEO)
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Stichting voor Economisch Onderzoek (SEO)
Jaar van uitgave:
2002
ISBN:
9067332178
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 12.671

Bestelinformatie

Adres:
SEO Economisch Onderzoek - Universiteit van Amsterdam
Telefoon:
020 5251630
Fax:
020 5251686
E-mailadres:
secretariaat@seo.nl
Website:
www.seo.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Herkennen van mededingingsproblemen bij het ontwerpen van wetgeving
Projectnummer:
01.006
Operationele status:
Afgerond