Herziening Toezicht Rechtspersonen

Herziening Toezicht Rechtspersonen

vuistregels voor het opstellen van scorefuncties

Samenvatting

Het programma Herziening Toezicht Rechtspersonen (HTR) heeft als doel om een systematiek op te zetten waarmee tijdens de gehele levensloop van een rechtspersoon (van oprichting tot opheffing) actief getoetst kan worden of er een risico bestaat dat de rechtspersoon wordt gebruikt voor frauduleuze doeleinden. Hiertoe wordt het informatiesysteem HTR ontwikkeld dat data uit verschillende bronnen ophaalt, verwerkt en op basis hiervan  risicomeldingen afgeeft.
Twee belangrijke aspecten van de automatische analyse zijn nader onderzocht. Het gaat hierbij, ten eerste, om de wijze waarop scores aan de indicatoren worden toegekend en, ten tweede, om de manier waarop deze scores met elkaar gecombineerd worden. 

Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. Scores toekennen aan risico-indicatoren
  3. Scores van risico-indicatoren combineren tot één risicoscore
  4. Een simulatiedatabase genereren
  5. Discussie

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Braak, S.W. van den, Choenni, S., Verwer, S.E.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2011
Reeks:
Memorandum 2011-06
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Herziening Toezicht Rechtspersonen (HTR)
Projectnummer:
1947
Operationele status:
Afgerond