Het effect van voorlichting op school

Het effect van voorlichting op school

Een literatuurverkenning

Samenvatting

Bij deze literatuurverkenning is onderzoek gedaan naar de resultaten van evaluaties van (in bepaalde opzichten) vergelijkbare projecten in binnen- en buitenland. Het gaat daarbij om projecten op scholen voor het basis- en/of voortgezet onderwijs, waarbij werd gestreefd naar veranderingen in kennis, attitude en gedrag bij de leerlingen ten aanzien van (minstens één van) de onderwerpen die bij het Schooladoptieproject aan de orde komen. Hier vallen ook projecten onder waarbij de politie niet (direct) is betrokken. Informatie wordt gegeven over geëvalueerde projecten die zich met de volgende onderwerpen bezig houden: verslavingen (sigaretten, alcohol en drugs), criminaliteit, vandalisme, pesten en vuurwerk. De andere onderwerpen die bij het Schooladoptieproject aan de orde komen, ontbreken in dit overzicht. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de invloed van enkele projecten op het imago van de politie bij jeugdigen. Daarna komt een aantal methodologische problemen aan de orde waarop men bij (sommige van) deze effectevaluaties is gestuit. Tenslotte wordt, naar aanleiding van de ervaringen elders, een aantal aanbevelingen gedaan voor de opzet en uitvoering van voorlichtingsprojecten op scholen. Deze kunnen als zodanig ook van betekenis zijn voor het Schooladoptieproject in Rotterdam-Rijnmond.

Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. Voorlichtingsprojecten op school
  3. Imago van de politie
  4. Mogelijke vertekeningen van de resultaten van evaluatieonderzoek
  5. Mogelijkheden en beperkingen van voorlichting
  6. Andere vormen van preventie op school en een integrale aanpak bij de preventie
  7. Aanbevelingen voor de opzet en uitvoering van voorlichtingsprojecten op scholen

Literatuur

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Baas, N.J.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
1997
Reeks:
Onderzoeksnotities 1997/04
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 11.302

Bestelinformatie

Adres:
Niet meer te bestellen. (out of print)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Het effect van voorlichting op school
Projectnummer:
199704
Operationele status:
Alleen publicatie