Toelatings- en verblijfsvoorwaarden onderdanen Turkije

Toelatings- en verblijfsvoorwaarden onderdanen Turkije

Samenvatting

Van de zijde van de Europese Commissie wordt Nederland met enige regelmaat geconfronteerd met vragen naar de verschillende behandeling van EU-onderdanen en onderdanen uit Turkije die rechten ontlenen aan de Associatie-overeenkomst met Turkije en Besluit 1/80. De vragen hebben onder andere betrekking op de verplichte machtiging tot voorlopig verblijf, het verschil in de hoogte van legesheffing en gelijke behandeling (bijv toegang tot de arbeidsmarkt) in relatie tot de standstill-bepalingen.
Bovendien is er in de jurisprudentie – zowel nationaal als internationaal - een tendens zichtbaar dat onder andere de latere verhoging van de legesbedragen en de invoering van het mvv-vereiste in strijd zijn met de zogenoemde ‘standstill’-bepalingen. Dit onderzoek richt zich op de toenmalige regels en de uitvoering daarvan. Inzichtelijk is gemaakt welke onderdelen wel en welke onderdelen geen daadwerkelijke aanscherping van het beleid behelzen en welke zijn verboden door de standstill-bepalingen.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Lijst van afkortingen
Inleiding

  1. De associatie EEG-Turkije
  2. De stand still-bepalingen nader beschouwd
  3. De stand-still-bepalingen en de Nederlandse rechtspraktijk
  4. Bevindingen
Samenvatting
Summary
Bijlagen
Bibliografie

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Oosterom-Staples, H., Woltjer, A.
Organisatie(s):
WODC, UvT - Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Plaats uitgave:
Tilburg
Uitgever:
Universiteit van Tilburg
Jaar van uitgave:
2009
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Tilburg University - Law School
Website:
https://www.tilburguniversity.edu/nl/over/schools/law/

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Historisch-juridisch onderzoek naar migratie vanuit Turkije
Projectnummer:
1778
Operationele status:
Afgerond