Identificatie van problematische regelgeving bij Bijzondere Opsporingsdiensten

Identificatie van problematische regelgeving bij Bijzondere Opsporingsdiensten

Samenvatting

In het onderzoek is nagegaan wat in de literatuur en uit ervaringen van zes Bijzondere Opsporingsdiensten (BOD-en) blijkt over juridische knelpunten die BOD-en ondervinden bij de handhaving van voor hen relevante wet- en regelgeving. Tevens is nagegaan wat mogelijke indicatoren zijn om dergelijke knelpunten op te sporen.

Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. Bijzondere Opsporingsdiensten
  3. Knelpunten bij de BOD'en
  4. Samenvatting en aanzetten voor een instrument

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Winter, H.B., Struiksma, N.
Organisatie(s):
Bureau Winter & Schuiling, WODC
Plaats uitgave:
Groningen
Uitgever:
Bureau Winter & Schuiling
Jaar van uitgave:
1999
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 12.027

Bestelinformatie

Adres:
Bureau Winter & Schuiling
Telefoon:
050 3115113
Fax:
050 3124168

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Identificatie van problematische regelgeving bij Bijzondere Opsporingsdiensten
Projectnummer:
99.106
Operationele status:
Alleen publicatie